Kömür madenciliği derelerimizi zehirliyor

YK Enerji açık ocak maden işletmesi ve termik santral kül barajının derelerimize bıraktığı kirleticileri gözler önüne seren araştırma raporu yayınlandı. 

Jeoloj Mühendisi Hasan Kırmızıtaş’ın Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile hazırladığı “Yeniköy Termik Santrali, Kül Depolama Sahası ve İkizköy Açık Kömür Ocaklarının Su Kaynaklarına Etkilerinin Değerlendirme Raporu”na buradan ulaşabilirsiniz

Şubat 2022 tarihinde Yeniköy Termik Santrali’nin kül barajı ve halihazırda işletmede olan İkizköy linyit madeni işletme sahası içindeki ve çevresindeki derelerden alınan su örnekleri Kocaeli Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edildi. Analiz sonuçları, bölgede kömürden kaynaklı ciddi bir su kirliliği, özellikle ağır metal ve sülfat kirliliği olduğunu kanıtlıyor. 

  • İşletmedeki maden sahasının içinden geçerek Kocaçay ile birleşip İkizköy Ovası’nı sulayan Değirmendere’de nikel miktarı doğal arka plan miktarına göre için 8 kat, kobalt 9 kat fazladır. 
  • Yeniköy Termik Santrali’nin kül barajından doğrudan ormana bırakılan deşarj suyu roman toprağını ve bitileri zehirlemektedir. Deşarj suyunun asitliği (pH 12,3) ve elektrik iletkenliği (8355 μS/cm) çok yüksektir. Bu parametrelere göre su III. Sınıf-kirlenmiş su olarak değerlendirilmektedir
  • Deşarjın sülfat içeriği de aşırı yüksek (1476 mg/l) olup, havza sülfat doğal arka plan değerinin (57,7 mg/l) yaklaşık 26 kat üzerindedir. Kül depolama deşarjı ağır metal içeriği açısından değerlendirildiğinde ise deşarjın özellikle selenyum ve kadmiyum

açısından IV. sınıf (Çok Kirlenmiş- Zayıf Kalite Su) su kalitesine sahip olduğu görülmüştür.

Su kirliliğinin doğaya ve insan sağlığına ciddi etkileri var:

  • Nikel insanda, alerji, kalp-damar, böbrek ve sinir sistemi hastalıklarına yol açabilir. 
  • Ağır metal ile kirlenmiş olan tarım arazilerinin bir kısmı geri döndürülemez nitelikte kirlenmeye maruz kalması durumunda araziler tamamen tarım dışına da çıkabilmektedir.
  • Nikel ve kobalt kirliliği nehir havzası boyunca Güllük Körfezine kadar taşınmaktadır. Ağır metal kirliliğine bağlı olarak sucul canlılarda tür sayısının azaldığı, bazı türlerin ortamdan kaybolduğu görülebilmektedir. 
  • Sülfat kirliliği bölgedeki doğal arka plan miktarının tam 19 katıdır. Sülfat sadece insan sağlığına zarar vermekle kalmaz, hayvanlarda da ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına neden olur. Toprakta kirliliğe yol açarak ağaçların ve diğer bitkilerin büyümesini engelleyebilir.

Bu rapora ek olarak çevre mühendisi Kübra Ayçiçek tarafından hazırlanan ve teknik raporu anlamamızı kolaylaştıran “Kömür Madenciliği Ve Termik Santrallerden Kaynaklı Su Kirliliğini Anlamak İçin Sıkça Sorulan Sorular” başlıklı bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir