Akbelen ormanını ölüm çukuru yapmamaya kararlıyız

Basına ve kamuoyuna;
Muğla Valiliği 30.07.2023 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir. Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.” olarak belirtmiştir.
Valiliğin bu açıklamasına rağmen 31.07.2023 tarihinde ve bu sabah (1 Ağustos 2023 tarihinde) nöbet alanı yüzlerce jandarma komando tarafından abluka altına alınarak Akbelen ormanında budama çalışması altında kesim ekipleri tarafından kesime devam edilmiştir/edilmektedir.
Valilik açıklamasında belirtilen izin verilen şirketinin sanki evvelce maden sahasında yok ettiği alanlarda rehabilitasyon yaptığı algısı da gerçeği yansıtmamaktadır. LİMAK_ICTAŞ termik santrali şimdiye kadar tek 1 dönüm dahi rehabilitasyon çalışması yapmamıştır. Şirketin rehabilitasyon örneği olarak gösterdiği birkaç dönümlük alan, özelleştirme öncesinde Devletin-TKİ’nin işletmesindeyken yapılmıştır.
Bu nedenlerle Muğla Valiliğinin yaptığı basın açıklaması kamuoyunu yanlış bilgilendirerek yanıltmaya yönelik bir açıklamadır.
Anayasanın 169. Maddesinde; “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.” Olarak belirtilmektedir.
Anayasanın istisna tanımayan bu emredici maddesine rağmen 24.07.2023 tarihinde kesim işlemi başlatılmış ve Anayasaya aykırı olarak başlayan bu orman kıyımına karşı sözünü söyleyen, karşı duran, görevini yapan yurttaşlara karşı Muğla Valisinin sorumluluğunda ve talimatında cebir kullanılarak yurttaşlar gözaltına alınmış ve orman kesim işleminin sürdürülmesi sağlanarak Anayasal suç ısrarla işlenmeye devam edilmiştir.
Bu nedenle Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında ; Anayasanın 169. Maddesini ihlal suretiyle Anayasal suç işlenmesine ve Anayasal suçu engellemek için yurttaşlık görevini yerine getiren yurttaşlara karşı kolluk gücünün zor kullanmasından sorumlu olması sebebiyle kamu düzeninin bozulmasına neden olarak ; suç duyurusunda bulunulmuştur.
Akbelen Ormanı binlerce ağacı katledilmiş olmasına rağmen kanunen ve ekolojik olarak orman vasfını kaybetmemiştir. Ormanının hepsi kesilmemiştir, halen kesilmemiş kısımlar vardır. Mücadelemiz orman bitki örtüsünün ve orman toprağının korunması için bütün gücüyle devam edecektir.
Maden iş makinelerini orman alanına sokmamaya, Akbelen ormanını ölüm çukuru yapmamaya kararlıyız.
İdarenin Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerine/eylemlerine karşı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm halkımızı bu haklı ve meşru yaşam mücadelesine ses vermeyi sürdürmeye çağırıyoruz.

#AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz

İkizköy Çevre Komitesi
1 Ağustos 2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir